• Phone
  • +387 51 212 184
  • Email
  • uprava@meridianbl.com

BUSINESS UNITS

BU Banja Luka

+ Customs terminal
Aerodrom, Pošta carinjenja
Ilije Garašanina bb, 78000 Banja Luka
Sanjin Atlagić
Tel: +387 51 314 297, 300 736, 300 737
Fax: +387 51 319 776
GSM: +387 65 518 950
E-mail: banjaluka@meridianbl.com

BU Transport

+ Warehouse
Ilije Garašanina bb, 78000 Banja Luka
Sanjin Obralić
Tel: +387 51 314 219
Fax: +387 51 325 221
GSM: +387 66 659 676
E-mail: zbirnitransport@meridianbl.com

BU Distribution and Warehouse

+ Warehouse
Branka Perduva bb, 78000 Banja Luka
Nebojša Lepir
Tel: +387 51 493 373
GSM: +387 65 424 326
E-mail: skladiste@meridianbl.com

BU Bihać/Izačić

+ Customs terminal
Granični prelaz, 77000 Bihać
Reuf Hadžalić
Tel/Fax: +387 37 394 121, 388 171
GSM: +387 61 239 037, 066 830 249
E-mail: izacic@meridianbl.com

BU Bijača

+ Customs terminal
Granični prelaz Bijača bb, 88323 Studenci
Miralem Kara
Tel: +387 39 852 441
Fax: +387 39 852 442
GSM: +387 63 793 619
GSM: +387 65 367 793
E-mail: bijaca@meridianbl.com

BU Bijeljina

+ Customs terminal CI
Majevičkih brigada, kvart 52, 76300 Bijeljina
Brankica Antić
Tel: +387 55 335 090
Fax: +387 55 335 091
GSM: +387 65 921 296
E-mail: raca@meridianbl.com

BU Bratunac

+ Customs terminal
Drinska bb, 75420 Bratunac
Marko Vlačić
Tel: +387 56 490 507
GSM: +387 66 583 953
E-mail: bratunac@meridianbl.com

BU Brčko

+ Customs terminal
Lučka bb, 76120 Brčko
Sanja Kapetanović
Tel/Fax: +387 49 217 635
GSM: +387 66 810 913
E-mail: brcko@meridianbl.com

BU Brod

+ Customs terminal
Kralja Petra I Oslobodioca bb, 74450 Brod
Goran Plavšić
Tel: +387 53 620 870
Fax: +387 53 620 871
GSM: +387 65 902 396
E-mail: brod@meridianbl.com

BU Doboj

+ Customs terminal
Carinski terminal Doboj
Nikole Tesle bb, 74000 Doboj
Branka Cvijanović
Tel/Fax: +387 53 236 360
GSM: +387 65 695 592
E-mail: doboj@meridianbl.com

BU Donja Gradina

+ Customs terminal
Granični prelaz
79240 Donja Gradina
Act. Boris Laić
Tel/Fax: +387 52 446 090
GSM: +387 65 761 307
E-mail: gradina@meridianbl.com

BU Donji Svilaj

+ Customs terminal
Customs terminal Donji Svilaj bb
76297 Donji Svilaj
Boro Pašalić
Tel: +387 31 744 410
Fax: +387 31 744 411
E-mail: svilaj@meridianbl.com

BU Gradiška

+ Customs terminal
Koridor Autoputa 661, 78400 Čatrnja-Gradiška
Nedeljko Zrnić
Tel: +387 51 809 720, 813 150
Fax: +387 51 813 151
GSM: +387 65 587 520
E-mail: gradiska@meridianbl.com
+ Warehouse
Srpska krila slobode bb, 78400 Gradiška
Tel: +387 51 809 720, 813 150

BU Novi Grad

+ Customs terminal
Kralja Petra Oslobodioca bb
79220 Novi Grad
Goran Šurlan
Tel: +387 52 720 621, 720 622, 751 742
Fax: +387 52 751 853
GSM: +387 65 210 045
E-mail: novigrad@meridianbl.com

BU Orašje

+ Customs terminal
Carinski terminal bb, 76270 Orašje
Almir Karahodža
Tel/Fax: +387 31 713 498
GSM: +387 65 851 314
E-mail: orasje@meridianbl.com

BU Prijedor

+ Customs terminal
Brezičani bb, 79101 Prijedor
Act. Marijo Krakić
Tel/Fax: +387 52 334 440
GSM: +387 65 861 398
E-mail: prijedor@meridianbl.com

BU Rača

+ Customs terminal GP
Granični prelaz Rača
Brankica Antić
Tel: +387 55 490 257
GSM: +387 65 921 296
E-mail: raca@meridianbl.com
+ Warehouse
Pavlovića put bb, 76300 Bijeljina
Tel: +387 55 212 227

BU Sarajevo

+ Customs terminal
Braće Baljića 1c, 71000 Sarajevo
Ibrahim Isaković
Tel: +387 33 467 435, 767 130
Fax: +387 33 767 131
GSM: +387 65 396 591
E-mail: sarajevo@meridianbl.com
+ Warehouse
Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 767 130
GSM: +387 66 717 221

BU Airport Sarajevo

+ Customs terminal
Braće Baljića 1c, 71000 Sarajevo
Ibrahim Isaković
Tel: +387 33 767 130
Fax: +387 33 767 131
GSM: +387 65 539 807
E-mail: sarajevo@meridianbl.com
E-mail: miljan.zelenovic@meridianbl.com

BU Šamac

+ Customs terminal
Slobodna zona, 76230 Šamac
Boro Pašalić
Tel: +387 54 620 860
Fax: +387 54 611 499
GSM: +387 66 157 880
E-mail: samac@meridianbl.com

BU Tuzla

+ Customs terminal / Warehouse
Carinski terminal, Riva Šićki brod
Bosanska Poljana, 75000 Tuzla
Sanja Kapetanović
Tel/Fax: +387 35 398 111,
398 112, 300 999
GSM: +387 66 703 162
E-mail: tuzla@meridianbl.com

BU Zvornik/Karakaj

+ Customs terminal
Carinski terminal, 75400 Zvornik
Marko Vlačič
Tel: +387 56 263 360
Fax: +387 56 263 361
GSM: +387 66 583 953
E-mail: karakaj@meridianbl.com
Legend: Customs terminal Warehouse
Branka Perduva bb

Banja Luka, BH

+387 51 212 184

Phone

uprava@meridianbl.com

Email